Video

EDUCA Podcast: คุยรอบโลก กับครูของเรา ตอนที่ 1: ออกแบบ...การเรียนรู้ใหม่

 9 months ago 718

EDUCA Podcast คุยรอบโลก กับครูของเรา ตอนแรก ร่วมพูดคุยกับ อ.แหวว รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา จากบทสนทนาใน Global ED Talk กับ Anthony Mackay และ Andreas Schleicher มุมมองของนักการศึกษาไทย ผ่านนักการศึกษาโลก ระบบการศึกษาที่จะก้าวผ่านโรคอุบัติใหม่ โควิด-19 การระบาดใหญ่ที่ทั่วโลกเผชิญ อนาคตของการสอน และการเรียนรู้ เราจะได้เห็นแนวคิดเรื่องการ ออกแบบ (Redesign) ระบบการศึกษาใหม่

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #โรคระบาด #โควิด19 #Covid19 #พัฒนาครู #ออกแบบการเรียนรู้ #คุยรอบโลกกับครูของเรา