Knowledge

เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร? (พิมพ์ครั้งที่ 2)

เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร? (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 9 months ago 597
เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร? (พิมพ์ครั้งที่ 2) เขียนโดย อ.ดร.จรินทร วินทะไชย์ และผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหา คือ โอกาสที่เราในฐานะพ่อแม่และครูจะอยู่เคียงข้าง สนับสนุน ช่วยเหลือให้ลูก (ศิษย์) ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น... มาร่วมทำความเข้าใจปัญหา เป็นกำลังใจ และเป็นวงล้อมของความรักความอบอุ่น เพื่อร่วมกันดูแลลูก (ศิษย์) ของเราให้สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหา เรียนรู้ชีวิตและเติบโตขึ้นอย่างงดงาม
กดที่นี่ เมื่อลูก (ศิษย์) มีปัญหา พ่อแม่และครูควรทำอย่างไร? (พิมพ์ครั้งที่ 2)


TAG: #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการปรึกษา