Knowledge

เอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

เอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

 3 years ago 2438
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 โดย สพฐ. จากรายการจันทร์ปลุกโปรย ตอน สิ่งดีงาม ที่ได้เรียนรู้ วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #จันทร์ปลุกโปรย