Knowledge

e-Brochure: The Principal Forum & Symposium 1/2024 คลิกดาวน์โหลดฟรี

e-Brochure: The Principal Forum & Symposium 1/2024 คลิกดาวน์โหลดฟรี

 2 months ago 736
e-Brochure การประชุมกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 The Principal Forum & Symposium 1/2024 Leadership for Change ผู้นำรวมพลัง สร้างโรงเรียนแห่งคุณภาพ สร้างเด็กดีมีสมรรถนะและความสุข

Download เอกสาร ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #EDUCA #PrincipalForumSymposium2024 #PrincipalForum