FAQs

ขั้นตอนเข้าอบรมออนไลน์ EDUCA Online Workshop

ขั้นตอนเข้าอบรมออนไลน์ EDUCA Online Workshop

 1 year ago 11291

ขั้นตอนเข้าอบรมออนไลน์ EDUCA Online Workshop
เปิดระบบในวันพุธที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

1. เข้าเว็บไซต์ educa2020.educathai.com

ลงทะเบียน EDUCA 2020

2. Login ด้วย e-Mail และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หมายเหตุ ต้องทำการ Login ทุกครั้ง เพื่อรับสิทธิ์ในการรับชมวิดีโอ

เข้าอบรม EDUCA 2020

3. ผู้ใช้สามารถเลือกชมวิดีโอได้จากทั้งหน้าแรก (Homepage) หรือเลือกที่เมนู Workshop และ Special Session จากเมนูด้านบน

4. วิดีโอ Workshop EDUCA 2020 จะแบ่งการเผยแพร่ออกเป็น 2 วัน
a. ชุดที่ 1 เผยแพร่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
b. ชุดที่ 2 เผยแพร่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

5. ในวันที่ 25 พฤศจิกายน วิดีโอที่เผยแพร่ให้สามารถรับชมได้ จะมี Tag Online ที่ชื่อหัวข้อ

เข้าอบรม online EDUCA

6. ผู้ใช้สามารถรับชมวิดีโอได้โดยกดที่หัวข้อ Workshop ที่ต้องการรับชม จากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Workshop โดยหน้ารายละเอียด Workshop จะประกอบด้วย

a. วิดีโอ Workshop
b. รายละเอียดเกี่ยวกับ Workshop นั้นๆ
c. แถบแสดงข้อมูลเวลาในการเข้าชมวิดีโอของผู้ใช้  เมื่อรับชมวิดีโอเกิน 80% ของเวลาวิดีโอนั้น 
d. ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน (Handout) หากหัวข้อนั้นมีเอกสารประกอบ
e. กล่องแสดงความคิดเห็น 
f. หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

อบรม EDUCA 2020

7. เมื่อเอาเม้าส์ไปชี้ที่รูปภาพ จะมีปุ่ม Play แสดงขึ้นมา ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Play เพื่อรับชมวิดีโอได้ โดยการรับชมวิดีโอจะต้องทำการ Login เข้าระบบก่อนทุกครั้ง หากไม่ได้ทำการ Login ระบบจะไม่แสดงปุ่ม Play

เข้าอบรม EDUCA 2020

ข้อควรระวัง
การรับชมวิดีโอ Workshop EDUCA 2020 แต่ละสมาชิก สามารถเข้าชมได้ครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น (ไม่สามารถ Login หลายเครื่อง เพื่อชมวิดีโอพร้อมกันได้)
หากมีการ Login หลายเครื่องพร้อมกัน ระบบจะแสดงข้อมูล Error สามารถแก้ไขได้โดยทำการ Login เข้าระบบอีกครั้ง (ดังภาพด้านล่าง)

EDUCA 2020

สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้าชม Live Session (ในวันที่ 25 พฤศจิกายน) สามารถเข้าชมได้ที่ Special Session จากเมนูด้านบน ให้กดเลือกเมนู Principal Forum 

สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมหัวข้อการประชุมนานาชาติ (International Conference) กดเลือก Special Session จากเมนูด้านบน ให้กดเลือกเมนู  International Conference 

international Conference


TAG: #Educa2020 #ขั้นตอนการเข้าอบรม #อบรมออนไลน์