FAQs

วิธีการใช้ Promotion สำหรับนิสิต นักศึกษา EDUCA 2021

วิธีการใช้ Promotion สำหรับนิสิต นักศึกษา EDUCA 2021

 2 years ago 2160

ส่วนลดสำหรับนิสิต/นักศึกษา
สำหรับสมาชิกที่ต้องการลงทะเบียนโดยใช้ Promotion สำหรับนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับส่วนลด 50% ในการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ EDUCA Online Festival 2021 สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนปกติโดยเลือก Package Student

ยืนยันการลงทะเบียนและอัพโหลดเอกสาร
หลังจากเลือก Package Student เรียบร้อย ให้กด Upload เอกสารยืนยันความเป็นนิสิต/นักศึกษา (บัตรนักศึกษา) ขนาดภาพไม่เกิน 2.5 mb. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียน เมื่อเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม “Go To Payment” เพื่อดำเนินการต่อ 


รอการตรวจสอบและยืนยันจากทีมงานก่อนรับใบแจ้งชำระเงิน

เมื่อทีมงาน EDUCA จะตรวจสอบเอกสารความเป็นนิสิต/นักศึกษา และยืนยันการรับสิทธิ์ในการใช้ส่วนลดสำหรับนิสิต/นักศึกษา ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนในอัตราค่าลงทะเบียนที่ได้รับส่วนลดแล้ว เพื่อไปดำเนินการชำระเงินต่อได้ พร้อมรับ e-Mail ใบแจ้งการลงทะเบียน EDUCA Online Festival 2021 / พร้อมวิธีชำระค่าลงทะเบียน โดยจะต้องดำเนินการชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วท่านสามารถจะได้รับ e-Mail หัวข้อ Confirmed Tickets for EDUCA Online Festival 2021 ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว เพื่อร่วมอบรมออนไลน์ในงาน EDUCA Online Festival 2021 งานเทศกาลมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 เรียนรู้...อารมณ์...สังคม… Social Emotional Learning (SEL) ร่วมพัฒนา “ทักษะชีวิต (Life Skills) ด้วยการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม
จัดในวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564


TAG: #EDUCA2021 #ลงทะเบียนEDUCA