Knowledge

เรียนรู้เรื่องพืชกับหนูน้อยนิโคล

 4 years ago 1373

รายการตอนนี้จะพาไปสังเกตห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 ผ่านสายตาของนักเรียนคนหนึ่งคือ หนูน้อยนิโคล - บทเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้ว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตของพืช ก่อนเริ่มเรียน ครูแบลนีได้ให้นิโคลและเพื่อนไปถ่ายรูปพืชมาทำ presentation นำเข้าสู่บทเรียน จากนั้น เด็กๆ ก็แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติมโตของพืช รายการตอนนี้จะทำให้เราเห็นความสำคัญของการสังเกตนักเรียนอย่างละเอียด เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก แถมได้ฟังความความเห็นด้วยว่าหนูน้อยนิโคลคิดอย่างไรกับการเรียนรู้

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #วิทยาศาสตร์ #สังเกตห้องเรียน #วิธีการเรียนรู้ของเด็ก