Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน เรียนรู้เรื่องพืชกับหนูน้อยนิโคล

 4 years ago 1351

พบกับเทคนิคมากมายที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถม เช่น การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนไปจนถึงการวางแผนการทดลองด้วยตนเอง การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก พร้อมด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับคุณครูที่อยากเป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” (facilitator) ร่วมวิเคราะห์และเรียนรู้ไปกับ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ ดร.ศศิธร เขียวกอ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ และชาลิสา โกยทรัพย์สิน ครูใหม่ระดับประถม

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #วิทยาศาสตร์ #สังเกตห้องเรียน #วิธีการเรียนรู้ของเด็ก