Knowledge

Letter and sound: Aa

 4 years ago 1624

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Aa Teacher Brian และ Teacher Sam จะพาเด็ก ๆ ไปรู้จักอักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ นั่นคือ A ทั้งตัว ใหญ่และตัวเล็ก รู้ว่า A ออกเสียงอย่างไร เรียนรู้วิธีการเขียนตัว A ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ขึ้นต้น ด้วยตัว A พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับเพลง นิทานเสียงอักษร และเกมต่าง ๆ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound A