Knowledge

Letter and sound: Pp

 4 years ago 1593

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Pp อาจารย์ ไบรอัน วัดแมน และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักตัว P เด็ก ๆ จะได้รู้วิธีเขียนและ ออกเสียงตัว P ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย P เพลิดเพลินกับเพลงตัว P ฟังนิทานเสียง อักษร และสนุกกับเกมในรายการ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound P