Knowledge

สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน - Citizenship : Parish People

 3 years ago 1284

สาระหน้าที่พลเมืองอาจจะเป็นสาระที่สอนยาก แต่โรงเรียนแห่งนี้ได้จัดทำโครงการที่ทำให้สาระหน้าที่พลเมืองมีชีวิต ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง รายการตอนนี้จะตามไปดูว่า การแข่งขัน "พลเมืองดี" ที่โรงเรียนประถมมาร์ชวูด ประเทศอังกฤษ ช่วยส่งเสริมนักเรียน ครู และชุมชนอย่างไร โดยเราจะได้เห็นว่า - โรงเรียนมาร์ชวูด บูรณาการโครงการนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรตลอดทั้งภาคการศึกษาอย่างไร - โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นอย่างไร - โครงการทำอย่างไรให้สาระหน้าที่พลเมืองเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็กๆ แถมยังให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าใจความต้องการของเด็กๆ มากขึ้นอีกด้วย

ร่วมถามคำถาม และหาคำตอบได้ใน "คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สร้างสำนึกความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ในชุมชน"

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #สังคมศึกษา #หน้าที่พลเมือง #Citizenship #พลเมืองโลก #พัฒนาชุมชน #บูรณาการ #การเรียนรู้ในชุมชน