Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน บูรณาการการเรียนรู้ด้วย "ภูมิอากาศ"

 4 years ago 1406

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในวงการศึกษา วันนี้มาชมกันว่า การสอนแบบบูรณาการโดยใช้หัวข้อจากวิชาสังคมศึกษาสามารถทำได้อย่างไรและบูรณาการ กับวิชาใดได้บ้าง แต่ที่พลาดไม่ได้คือ มาดูกันว่าการสอนแบบบูรณาการเป็นแนวทางที่สามารถ ช่วยแบ่งเบาภาระของครูได้อย่างไร โดยเฉพาะกับการสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหามาก วันนี้ อ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.เกษม เชยชม จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จะมาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และร่วมให้คำแนะนำดี ๆ แก่นักศึกษาฝึกสอน น.ส. ชุติมณฑน์ ศิวาวุธ เพื่อเป็นแนวทางในการสอนสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกไปเป็นครูอย่างเต็มตัว รวมทั้งยังนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ให้แก่ครูที่กำลังสนใจการสอนแบบบูรณาการอีกด้วย

บูรณาการการเรียนรู้ด้วย "ภูมิอากาศ"

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #บูรณาการ #ภูมิอากาศ