Knowledge

สุดยอดแนวการสอนประวัติศาสตร์: เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์

 4 years ago 1395

พบกับเทคนิคการสอนแสนสนุกสำหรับการไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์ รายการตอนนี้ยกตัวอย่างจากพิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และเมืองโบราณยุควิกตอเรีย บลิสต์ ฮิลล์ ซึ่งไม่เพียงแค่สนุก แต่ยังเน้นย้ำให้เราเห็นว่า ประวัติศาสตร์ก็ดึงดูดนักเรียนได้ โดยทำให้เรื่องราวในอดีตจับต้องได้สำหรับเด็ก

ที่ "พิพิธภัณฑ์สงครามจักรวรรดิ์" นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้สงครามครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษแล้ว ยังได้เรียนรู้เรืองเครื่องบินรบ รูปร่างรูปทรง โรงเก็บเครื่ิองบิน และยังได้ทำกิจกรรมสร้างโรงเก็บเครื่องบินจำลองด้วย ส่วนที่ "หอจดหมายเหตุแห่งชาติ" นักเรียนจะได้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจริง ที่ทั้งเก่าที่สุดและสำคัญที่สุด และสุดท้าย นักเรียนจะได้ลองใช้เวลา 1 วันย้อนยุคและได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบทบาทสมมุติ ใน "เมืองยุควิกตอเรีย บลิสต์ ฮิลล์"

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน #พิพิธภัณฑ์ #ประวัติศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน