Knowledge

สุดยอดแนวการสอน: บูรณาการประวัติศาสตร์ผ่านละคร

 4 years ago 1460

ติดตามคุณครูชั้น ป.5 ไปชมห้องเรียนบูรณาการที่มีประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นตัวเดินเรื่อง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการอ่าน-เขียน รวมไปถึงการงานฯ และการละคร แถมคุณครูยังไม่เทคนิคคำแนะนำเพิ่มเติมให้อีกด้วย

เด็ก ๆ ป.5 เริ่มต้นวันโดยแต่งตัวเป็นเด็กในสมัยสงคราม ทุกคนต้องอพยพลี้ภัยไปทางรถไฟในจินตนาการ เล่นเกมสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และทำกิจกรรมบทบาทสมมติ โดยมีคุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก จากนั้นจึงนำประสบการณ์เหล่านั้นมาฝึกเขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง ซึ่งทำให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเขียนจริง ๆ จากนั้น คุณครูจึงนำเข้าสู่กิจกรรมท้าให้เด็ก ๆ ออกแบบที่หลบภัยจำลอง เพื่อเรียนรู้เรื่องวัสดุและการออกแบบ ปิดท้ายด้วยการทดสอบความแข็งแรงด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จนเด็ก ๆ ลุ้นกันจนตัวโก่งเลยทีเดียว

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน บูรณาการประวัติศาสตร์ผ่านละคร

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #ประวัติศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #บูรณาการ #วิทยาศาสตร์