Knowledge

สอนเด็กชายให้ชอบเขียน (ภาษาต่างประเทศ-การรู้หนังสือ) - KS2 Literacy : Boy's Writing

 3 years ago 3476

พบกับเทคนิคและเคล็ดลับที่จะทำให้เด็กผู้ชายสนุกกับวิชาภาษาและทักษะการอ่าน-เขียน เด็กผู้ชายมักจะเรียนวิชาภาษาได้ไม่ดีเท่าเด็กผู้หญิง หลายโรงเรียนคงพบปัญหานี้ แต่ไม่ใช่ที่โรงเรียนอาร์ดเลห์กรีน ครูหลุยส์ บาร์ตเล็ต จะมาแบ่งปันประสบการณ์ว่า เธอมีแก้ปัญหานี้อย่างไรจนประสบความสำเร็จ เราจะตามไปดูนักเรียนชั้น ป.6 ในวิชาการเขียนบทความ เราจะได้เห็นคุณครูใช้แบบฝึกหัดการพูดและการฟังปูพื้นฐานไปสู่การเขียน รวมไปถึงการใช้สื่อ ICT และบทบาทสมมติเพื่อกระตุ้นให้เด็กผู้ชายแสดงความคิดเห็นอีกด้วย

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอนสอนเด็กชายให้ชอบเขียน

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ
เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #การรู้หนังสือ #การเขียน