Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สอนเด็กชายให้ชอบเขียน (ภาษาต่างประเทศ-การรู้หนังสือ)

 4 years ago 3262

รายการตอนนี้จะเสนอคำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครองเพื่อจะช่วยให้เด็กๆ ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงกลับมารักการอ่าน ชอบการเขียนได้ไม่แพ้ใคร อ.ดร.กีรติ คุวสานนท์ คณะครุศาสาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับครูยุวดี นุชทรัพย์ โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ จะมาร่วมถอดบทเรียนจากรายการตอน "สอนเด็กชายให้ชอบเขียน" เพื่อเสนอแนะเทคนิคที่ปรับใช้ได้กับการสอนวิชาภาษาไทย
รวมไปถึงเทคนิคสำหรับผู้ปกครองที่อยากให้ลูก ๆ รักการอ่าน ตัวอย่างเทคนิคสำคัญ ๆ ได้แก่

  1. กิจกรรมโต้วาที
  2. เลือกหัวข้อให้เอื้อกับเด็กชาย
  3. ให้นักเรียนเลือกหัวข้อเอง
  4. ไม่แบ่งแยกเด็กเก่งหรืออ่อน
  5. ให้เด็กเก่งสรุปให้เพื่อนฟัง
  6. ให้เวลาเตรียมตัวก่อนนำเสนอ
  7. ให้วิเคราะห์งานเขียนที่ดี
  8. ส่งจดหมายที่นักเรียนเขียนไปที่บ้าน และเทคนิคอื่นๆ อีกมากมาย

ติดตามได้ในรายการ

ชมรายการตอน สอนเด็กชายให้ชอบเขียน (ภาษาต่างประเทศ-การรู้หนังสือ)

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #การรู้หนังสือ #การเขียน