Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน รวมพลังสร้างสุขภาพในโรงเรียน

 4 years ago 1412

การจัดกิจกรรมพลศึกษาที่อาศัยความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วนนั้น ก่อประโยชน์มหาศาลกับทั้งครู ผู้ปกครองและนักเรียนอย่างไร และโรงเรียนจะเริ่มจัดโครงการใหญ่แบบนี้จากตรงไหน รายการตอนนี้ รศ. สุทธนะ ติงศภัทิย์ ประธานสาขาวิชาการสอนพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูกรกัญจ์ รัศมีโสรัจจ์ ครูพลศึกษาจากโรงเรียนราชินี แขกรับเชิญทั้งสองท่านมีคำตอบ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกอุปกรณ์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียนไทย

ชมรายการตอน รวมพลังสร้างสุขภาพในโรงเรียน - KS1/2 : PE&Sport : Cross Phase Collaboration

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #พลศึกษา #กีฬา #การจัดการโรงเรียน