Knowledge

เปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้มุมมองทางการศึกษาใหม่ๆ ครูต้องเรียนรู้เสมอ

 4 years ago 1483

การเดินทางระยะไกลเพื่อมาพัฒนาความรู้ ไม่เป็นอุปสรรคกับ ครูแทน ฐนัชชา หม่องหลวง โรงเรียนต้นกล้า ฟอร์ คิดส์ จังหวัด นครราชสีมา เหตุผลที่มางาน EDUCA ติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยทุกๆปีแต่ละหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ น่าสนใจ และยังเพิ่มพูนความรู้ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีมุมมองใหม่ๆ เข้ามา ก่อนที่เราจะไปให้การเรียนการสอนคนอื่น เราเองก็ต้องเติมเต็มความรู้ การเรียนการสอนเพิ่มเติม ติดอาวุธเพื่อนำไปสอนเด็กได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


TAG: #Educa #การประชุมเชิงปฏิบัติการ #พัฒนาครู