Video

เล่าเรื่องหนังสือดี ในยุคนี้ ที่น่าอ่าน: Fifty Secrets of Singapore 's Success อ.ประเสริฐ ตันสกุล

 1 year ago 541

เล่าเรื่องหนังสือดี ในยุคนี้ ที่น่าอ่าน รายการที่แนะนำหนังสือที่น่าสนใจ น่าอ่าน น่าศึกษาสำหรับคุณครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารทางการศึกษาทุกๆ ท่าน เล่มที่จะแนะนำคือ “Fifty Secrets of Singapore 's Success” ของ Tommy Koh โดยอ.ประเสริฐได้แปลไว้ว่า "50 ทีเด็ดที่สร้างความสำเร็จให้สิงคโปร์" จากประเทศเล็ก ไร้ทรัพยากร และเกิดมาที่หลังเขา แต่ใช้เวลาไม่นาน มาเป็นประเทศชั้นนำของโลก สิงคโปร์มีเคล็ดลับอะไร โดยเฉพาะเรื่องการศึกษา เรื่องทรัพยากรคน ห้ามพลาด ตอนนี้


TAG: #เล่าเรื่องหนังสือดีในยุคนี้ที่น่าอ่าน #การพัฒนาครู #การฝึกหัดครู #ระบบการศึกษาของต่างประเทศ