Video

EDUCA พา LEaRN EP10.: จัดการห้องเรียน ผ่านตัวตนที่แท้จริงของครู Be Yourself

 3 years ago 2563

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างก็แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม สิ่งที่ชอบ พื้นฐานทางครอบครัว ฯลฯ ดังนั้นเมื่อพูดถึงการจัดการชั้นเรียน นักเรียนแต่ละคนก็จะมีความเป็นปัจเจกบุคคล กล่าวคือ มีความถนัด ความเด่น และวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แม้กระทั่งครูผู้สอนเองก็เช่นกัน วิชาที่ถนัด วิธีการสอนที่ใช้ ก็จะไม่เหมือนกันเลย
ในวิดีโอนี้ จะเป็นการสังเกตชั้นเรียน ของครูผู้สอนชาวออสเตรเลีย ในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในอังกฤษแห่งหนึ่ง ที่พบปัญหาในการจัดการและควบคุมชั้นเรียน และกล่าวถึงวิธีการที่ครูจะสามารถนำเอาความเป็นตัวของตัวเอง ความเด่น และลักษณะเฉพาะของครูมาใช้ระหว่างการสอน และการจัดการชั้นเรียน ว่าแท้จริงแล้วนั้น ความแตกต่างของแต่ละบุคคล คือจุดเด่น ที่จะนำไปสู่ห้องเรียนที่มีความแตกต่างและมีประสิทธิภาพ โดยจะแนะนำเคล็ดลับ เรื่องของการใช้คำพูดและการใช้ภาษากายต่าง ๆ กับนักเรียน รวมไปถึงการสอนเรื่องของระเบียบวินัยในห้องเรียนอีกด้วย

ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teachers Video รับชมฉบับเต็มได้ที่ https://www.proteachervideo.com/programme/425/be-yourself


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การจัดการชั้นเรียน #การสังเกตชั้นเรียน #ระเบียบวินัย