Video

EDUCA พา LEaRN EP20.: เทคนิคแรกรับเด็กใหม่ จากประถม สู่ มัธยม ในวันเปิดเทอมวันแรก First day at Secondary

 3 years ago 2159

การก้าวจากพี่ใหญ่ชั้นประถมศึกษาปีที่หก มาเป็นน้องเล็กในชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถือเป็นก้าวใหญ่ และเป็นก้าวที่สำคัญของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนหลายคนจะต้องแยกจากกลุ่มเพื่อนสมัยประถม แยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนใหม่ เจอสังคม สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ ที่เด็ก ๆ จะต้องเจอนั้นส่งผลให้พวกเขาเกิดความรู้สึกกังวล ดังนั้นครูจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกดีกับการมาโรงเรียน
ในวิดีโอนี้ จะพาไปดูความรู้สึกของนักเรียนที่ก้าวข้ามจากชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครั้งแรก ว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง วิธีการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร และเทคนิคที่ครูจะช่วยทำให้นักเรียนไม่กลัวการอยู่ในโรงเรียน จะมีวิธีคลายความกังวลของเด็ก ๆ ได้อย่างไรบ้าง และจะทำให้พวกเขาเชื่อมั่นได้อย่างไร

รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://proteachervideo.com/programme/452/first-days-at-secondary ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teacher Videos


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การจัดการชั้นเรียน #จิตวิทยาแนะแนว #การอยู่ร่วมกันในสังคม