Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.54: Getting to Know You...รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ตอน 2

 1 year ago 799

ความสำคัญของการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอมช่วยคุณครูมาก ๆ ในการเรียนรู้นักเรียน เพื่อเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เปิดเทอมที่กำลังมาถึง เปิดด้วยความสุขตั้งแต่นาทีแรกของการมาโรงเรียน ชีวิตการทำงาน เป็น Happy Working ครูต้องเป็น Learning Teacher เรียนรู้ มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน สะท้อนคิด เก็บบทเรียน เขียนอนาคต
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การจัดการชั้นเรียน