Knowledge

EDUCA 2022  18 ตุลาคมนี้ ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...เรียนรู้เพื่อชีวิต...Value Creation: Learn for Life

EDUCA 2022 18 ตุลาคมนี้ ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...เรียนรู้เพื่อชีวิต...Value Creation: Learn for Life

 1 year ago 1353

         เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สร้างสปีด โดยไม่ทิ้งสปิริตของการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน งาน EDUCA 2022 อบรมในรูปแบบออนไลน์ เปิดอบรมวันแรก 18 ตุลาคม 2565 และให้ชมย้อนหลังในรูปแบบ Video On-demand ถึงสิ้นปี 2565 มีหัวข้อให้ร่วมอบรมกว่า 40 หัวข้อ ลงทะเบียนครั้งเดียว เข้าชมได้ทุกหัวข้อ พร้อมรับเกียรติบัตรทุกหัวข้อตามเงื่อนไขของกิจกรรม
สนใจลงทะเบียน EDUCA 2022 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด e-Brochure EDUCA 2022 ฟรี

         ในช่วงสองปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเยาวชนทั่วโลกทั้งในเรื่องของภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) และการเรียนรู้ในด้านภาวะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning: SEL) ท่ามกลางความเป็นห่วงจากนักการศึกษาทั่วโลกว่าผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว จะทิ้งบาดแผลและความสูญเสียในเรื่องใดบ้างแก่เยาวชน เจเนอเรชันนี้

         ในขณะเดียวกันความรุดหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวกระโดด (Digital Disruption) ก็มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้คนสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และไร้พรมแดนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งอุปสรรคและ โอกาส เหล่านี้กำลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดเดาและรวดเร็วมาก

         EDUCA 2022 ตั้งใจนำเสนอ แนวคิดหลักของงาน สร้างคุณค่าให้ชีวิต และมูลค่าเชิงเศรษฐกิจแก่ผู้เรียน ภายใต้ธีม "Value Creation: Learn for Life" ร่วมสร้างคุณค่าใหม่...เรียนรู้เพื่อชีวิต... เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่แค่เนื้อหา วิธีการ หรือเครื่องมือ แต่คือ “กระบวนการและคุณค่า” ในชีวิตที่ผู้เรียนยึดถือ เยาวชนต้องตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักสำรวจและตอบคำถามตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่า อะไรคือคุณค่า (เป้าหมาย) ที่สำคัญในชีวิต ชีวิตที่ดีและยั่งยืนเป็นอย่างไร และอะไรคือหนทางที่จะไปสู่ชีวิตที่สำเร็จและยั่งยืนตามความต้องการของพวกเขา ครูจะมีบทบาทสำคัญที่สร้างสมรรถนะในการเรียนรู้นี้ซึ่งสำคัญมาก

เวที EDUCA 2022 ร่วมกันกับครูทั่วไทย สร้างบทสนทนาและเรียนรู้เพื่อหาคำตอบเหล่านี้
1) ร่วมกัน นิยาม Value (คุณค่า) สำคัญในชีวิตของผู้เรียนที่มาจากความต้องการของผู้เรียน
2) ร่วมกัน ค้นหาพลัง แนวทางในการขับเคลื่อน ไปสู่คุณค่า
3) สำรวจโลกการเรียนรู้ที่อยู่รอบตัว
4) จินตนาการถึงศักยภาพที่เป็นไปได้
5) ขับเคลื่อนสปิริตด้วยสปีดเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

         ภายใต้ธีมดังกล่าวนำสู่การออกแบบกิจกรรมของการจัดงาน ทั้งเวที Live ที่ร่วมสร้างการสนทนา และ online workshop ในรูปแบบวิดีโอออนดีมานด์ ที่เลือกเรียนรู้ได้ตามความสนใจ ต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น แนวคิดย่อยที่สำคัญ ได้แก่
1) Re-defining Leadership เพราะความเป็นผู้นำที่ดีในตัวครูและผู้บริหารทุกระดับ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทุกคนในโรงเรียนเติบโตได้ ร่วมเสริม คุณค่าเดิม และเติมคุณค่าใหม่ที่ทุกคนในโรงเรียนต้องการ

หัวจ้อที่เปิดให้ร่วมอบรม EDUCA 2022
2) Re-designing Curriculum and Teaching แม้หลักสูตรฐานสมรรถนะจะถูกชะลอไว้ แต่เด็กไทยก็ยังต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกวัน ชวนคุณครูมาร่วมเรียนรู้ว่าเราสามารถสร้างผู้เรียนให้ได้เติบโต ท่ามกลางบริบทและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

หัวจ้อที่เปิดให้ร่วมอบรม EDUCA 2022
3) Re-creating Everyone’s Wellness สุขภาพกายและใจกำลังเป็นเรื่องที่จุดสนใจหนึ่งในวงการการศึกษา และสังคมต่างต้องการให้โรงเรียนเป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยฟูมฟักความเป็นอยู่ที่ดีให้เกิดขึ้นในเนื้อตัวของนักเรียนทุกคน มีเรื่องอะไรที่หลงลืมไปหรือไม่ และอะไรยังต้องเดินหน้าต่อ

หัวจ้อที่เปิดให้ร่วมอบรม EDUCA 2022

         ในฐานะ “ครู” ผู้มีบทบาทสำคัญสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนเหล่านี้ เราจะเร่งสปีดการเรียนรู้และเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับอนาคต โดยที่พวกเขายังคงมี “แก่นยึดที่สำคัญของการเรียนรู้” และ มีความมั่นคงในจิตใจ ท่ามกลาง VUCA world ที่สับสนวุ่นวายได้อย่างไร ร่วมกันค้นหาคำตอบและการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดในงาน EDUCA 2022…

สนใจลงทะเบียน EDUCA 2022 คลิกที่นี่


TAG: #EDUCA2022 #EDUCA #EDUCA 2022 #พัฒนาวิชาชีพครู #อบรมออนไลน์