Knowledge

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบการบรรยาย แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์

 1 year ago 1959
แนวโน้มการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย Online Workshop กับ EDUCA ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 อยากรู้ความจริงที่การศึกษาไทยต้องเผชิญคืออะไร ทิศทางงานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ควรเป็นอย่างไร กดคลิก Link ที่ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ #การศึกษาวิทยาศาสตร์ #วิทยาศาสตร์ศึกษา