Video

คำแนะนำในการประยุกต์ (Uncut) ตอน เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ

 4 years ago 2533

การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่ทำได้ไม่ง่าย เมื่อเด็ก ๆ มีอิสระในการทำการทดลองเองแล้ว จะได้เรียนรู้อย่างที่เราต้องการหรือไม่ เมื่อสอนแล้วไม่เป็นไปตามแผน คุณครูควรแก้ไขสถานการณ์อย่างไร เมื่อนักเรียนไทยไม่ช่างพูดช่างถาม เหมือนนักเรียนอังกฤษ วิธีการสอนแบบนี้จะได้ใช้ผลหรือไม่ พบกับคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้แบบ "ไม่ตัดต่อ" ได้ใน "คำแนะนำในการประยุกต์ใช้ ตอน เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ" รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการสอน และการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ชัยณรงค์ แก้วสุก คุณครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และน้องโบ น.ส.จิตติกาญจน์ แก้วภักดี นิสิตฝึกสอน จะมาตั้งคำถาม และหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ - KS1/2 Science : Practically Science (กลุ่มสาระฯ : วิทยาศาสตร์)

คำแนะนำในการประยุกต์ (15 นาที) ตอน เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #วิทยาศาสตร์ #เรียนวิทย์ให้ได้ผลด้วยการปฏิบัติ