Video

แก้ปัญหาพฤติกรรมการล้อแกล้งรังแก - KS1/2:PSHE : Talking about Bullying

 4 years ago 3072

แก้ปัญหาการรังแกรายการตอนนี้จะพาไปติดตามโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน เจ้าของกลยุทธ์ปรับพฤติกรรมการรังแกในโรงเรียนด้วยหลักสูตรการศึกษาด้านอารมณ์ สังคม และสุขภาพ หรือ PSHE (Personal Social and Health Education) ของกระทรวงศึกษาสหราชอาณาจักร ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแต่การกำหนดนิยามของการรังแกร่วมกันทั้งโรงเรียน รับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของเด็กที่รังแก ถูกรังแก หรือเห็นการรังแก ไปจนถึงกิจกรรมรณรงค์ต้านการรังแกโดยเด็ก ๆ ในโรงเรียน

คำแนะนำในการประยุกต์ แก้ปัญหาพฤติกรรมการล้อแกล้งรังแก ตอน 1
คำแนะนำในการประยุกต์ แก้ปัญหาพฤติกรรมการล้อแกล้งรังแก ตอน 2

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #Bully #Bullying #สุขศึกษาและพลศึกษา #จิตวิทยา #ล้อแกล้งรังแก #การศึกษาด้านอารมณ์ สังคม และสุขภาพ #Pshe #Bullyลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน #Cyberbully