Video

Museum On Demand แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายบนโลกวิทยาศาสตร์ (EDUCA Zoom EP.08)

 4 years ago 3366

EDUCA ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ถึง Museum On Demand พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของอพวช. เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเข้าชมได้ 24 ชม.
#EDUCAZoom


TAG: #Museum On Demand #พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา #อพวช #วิทยาศาสตร์ #แหล่งเรียนรู้ #EDUCAZoom