Video

Museum On Demand แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายบนโลกวิทยาศาสตร์ (EDUCA Zoom EP.08)

 11 months ago 893

EDUCA ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ถึง Museum On Demand พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของอพวช. เผยแพร่ข้อมูลความรู้วิทยาศาสตร์ เสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนทั่วไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถเข้าชมได้ 24 ชม.
#EDUCAZoom


TAG: #Museum On Demand #พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 360 องศา #อพวช #วิทยาศาสตร์ #แหล่งเรียนรู้ #EDUCAZoom