Video

EDUCA Podcast: คุยรอบโลก กับครูของเรา ตอนที่ 2: AI กับการเรียนรู้และ ระบบนิเวศการเรียนรู้

 3 years ago 2687

คุยรอบโลก กับครูของเรา Podcast ที่ EDUCA ร่วมพูดคุยกับ อ.แหวว รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา จากงาน Global ED Talk ระบบการศึกษาที่จะก้าวผ่านโรคระบาดใหญ่ โควิด-19 การเรียนรู้ในโลกของปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence World) เมื่อเรารู้ และเข้าใจแล้ว ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ลึกซึ้ง และทันการ ทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวดเร็ว ที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพ และศักยภาพของการเรียนรู้ได้ บทบาทของโรงเรียนจะยังมีอยู่ แต่บทบาทของครูจะยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกของ AI และ ระบบนิเวศของการเรียนรู้ Ecosystem of learning environment การจัดสภาพการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาส และความเท่าเทียมในการเรียนรู้ของเด็กตามศักยภาพของแต่ละคน


TAG: #EDUCAPodcast #โควิด19 #Covid19 #พัฒนาครู #ออกแบบการเรียนรู้ #ระบบนิเวศการเรียนรู้ #AI #AIกับการศึกษา #คุณค่าของครู #คุยรอบโลกกับครูของเรา #โรคระบาดใหญ่ #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ