Video

EDUCA Cafe Podcast: รีวิวเกร็ดความรู้จากงาน EDUCA 2020 ตอนที่ 1: โครงงานวิทย์แบบคิดนอกกรอบ

 3 years ago 2308

EDUCA รีวิวเกร็ดความรู้จากงาน EDUCA 2020 ช่วงเวลาสำหรับการพัฒนาตนเองของคุณครู ที่พบกันเป็นประจำในช่วงปิดเทอม ประเดิมตอนแรกมาจาก Online Workshop ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง โครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้อง ของอ.ธนากร พละชัย นำเสนอให้เห็นว่าการสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่นั้น เกิดจากกระบวนการคิด และค้นหาคำตอบอย่างเป็นระบบประกอบกับวิชาความรู้ที่สั่งสมมา
สนใจอยากทราบรายละเอียดโครงงานวิทย์แบบคิดนอกห้องจาก EDUCA 2020 http://educa2020.educathai.com/learnings/53


TAG: #EDUCAPodcast #พัฒนาครู #วิทยาศาสตร์ #โครงงานวิทย์ #NSM #EDUCA2020