Video

รวม 2 ตอนยอดฮิต EDUCA พา LEaRN โรงเรียนที่ญี่ปุ่นสอนเรื่องวินัย กับสร้างนักวิทย์ฯ กันอย่างไร

 3 years ago 818

ครูไทยคงอยากรู้ว่าการเรียนการสอนที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างไร ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความมีระเบียบวินัยสูง  ทำไมวัฒนธรรมเหล่านี้คงอยู่กับคนญี่ปุ่น ถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ที่โรงเรียนสอนกันอย่างไร และการเข้ามาจัดการของระบบการศึกษา เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ให้ประเทศ ติดตามร่วมค้นหาคำตอบได้ที่...

EDUCA พา LEaRN: เคารพด้วยใจ สร้างกันอย่างไรที่ญี่ปุ่น Japan-Teaching Respect and Manners: https://www.youtube.com/watch?v=2aTh8WHwL_8

EDUCA พา LEaRN EP8.: สร้างเด็กวิทย์ คิดแบบญี่ปุ่น Japan-Teaching Science : https://www.youtube.com/watch?v=ChGKvMmozso


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การจัดการเรียนการสอนที่ญี่ปุ่น