Video

EDUCA พา LEaRN EP16.: สุขภาวะกายและใจ ดีได้ด้วยโยคะ Anyone for Yoga?

 3 years ago 1806

การออกกำลังกาย ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแค่การขยับตัวแค่เพียงเล็กน้อยก็นับว่าเป็นการออกกำลังกายแล้ว โดยโยคะคือการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่ง ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อแล้ว ผู้ฝึกยังจะเป็นที่จะต้องมีสมาธิเป็นอย่างมาก เพื่อฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออก และมีสติรู้ตัวอยู่เสมอขณะที่กำลังฝึกทำท่าทางต่าง ๆ
โดยที่โยคะ สามารถนำเข้าไปประยุกต์เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้ว ยังช่วยทำให้ร่างกายยืดหยุ่น หายใจได้ลึกและดีขึ้นอีกด้วย มากไปกว่านั้น การเล่นโยคะ ยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ดีขึ้น มีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดี ฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะมีวิธีการที่น่าสนใจ และจะสามารถฝึกเด็ก ๆ ให้เล่นโยคะได้อย่างไร มาร่วมหาคำตอบกันในวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://proteachervideo.com/programme/282/anyone-for-yoga
ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teachers Video


TAG: #EDUCAพาLEaRN #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน