Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.10: รวมพลัง"ครูพร้อม" เกิดได้จาก...

 3 years ago 1494

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน รวมพลัง"ครูพร้อม" รวมพลังกันอย่างไร ให้เราพร้อมไปด้วยกัน เช็ก 5 "พร้อม" เป็น "ครูพร้อม" พันธุ์แท้  กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #กระบวนการเรียนรู้ #กิจกรรมImprov