Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.16: ครู...ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง

 3 years ago 1686

ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง การเดินทางของเราจะเป็นไปด้วยดี สิ่งสำคัญที่เกิดคือการเรียนรู้ กิจกรรมไหว้ครู หรือพิธีไหว้ครูปลุกโปรยอะไรบ้าง จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #พิธีไหว้ครู