Knowledge

โรงเรียนเปลี่ยนได้...เริ่มต้นที่พลังในตัวครู คุณค่าของครู

โรงเรียนเปลี่ยนได้...เริ่มต้นที่พลังในตัวครู คุณค่าของครู

 1 year ago 8037

สุรศักดิ์ แซ่ลิ้ม และวรเชษฐ แซ่เจีย

         ประโยคนี้ไม่เกิดจริงเลยในโลกของระบบการศึกษา เพราะครูมีบทบาทสำคัญในฐานะหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางการเรียนรู้ของนักเรียน การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนไม่จำเป็นว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอนเพียงอย่างเดียว เพราะสวัสดิการของครูและนักเรียน โอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวพันกับชีวิตในโรงเรียนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ในวันนี้จึงขอพาไปดูกลุ่มครูที่ลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนด้วยพลังที่มีในตัวเอง

ครูเรือนแสนคนประท้วงหยุดงานเพราะสวัสดิการครูต่ำเกินไป

         สหภาพครูในประเทศอังกฤษ พร้อมด้วยตัวแทนของกลุ่มแรงงานภาครัฐ ได้รวมตัวกันนับแสนเพื่อประท้วงหยุดงานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 6 ครั้งเพื่อเรียกร้องให้เพิ่มเงินเดือน เนื่องจากเศรษฐกิจในอังกฤษต้องเผชิญกับเงินเฟ้อที่มากกว่าร้อยละ 10 แต่รัฐบาลกลับเพิ่มเงินเดือนให้กับครูในสหราชอาณาจักร (รวมทั้งเวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ และสก็อตแลนด์) เพียงร้อยละ 5 ทำให้สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของครูและนักเรียนแย่ลง
         อย่างไรก็ดี การประท้วงครั้งนี้ไม่ได้ทำให้การเรียนการสอนภายในประเทศหยุดชะงักเสียทีเดียว เพราะข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ อังกฤษ รายงานว่ามีเพียงร้อยละ 6-8 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศอังกฤษเท่านั้นที่หยุดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งระบบ และมีโรงเรียนอีกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็ยังคงทำการเรียนการสอนแบบปกติ
จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาเริ่มต้นได้ที่ตัวครู ประเด็นนี้นอกจากจะสะท้อนเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้ว ยังมีเรื่องของความเข้มแข็งของการรวมตัวกันของบุคลากรทางการศึกษาที่หากเข้มแข็งมากพอ ก็สามารถต่อรองกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสวัสดิภาพของตนเองได้

ครูและนักเรียนเมียนมาประท้วงไม่เข้าเรียนภายใต้ยุครัฐประหาร

         เมื่อช่วงต้นปี 2021 เกิดการลุกขึ้นสู้ของครูและนักเรียนผู้เป็นตัวแทนของ “ระบบการศึกษา” ว่าจะไม่ยินยอมให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าภายใต้ยุครัฐบาลทหาร ที่เข้ามาสู่อำนาจด้วยความไม่ชอบธรรม ด้วยการหยุดระบบการศึกษาไม่ให้เดินหน้าต่อไป สิ่งนี้มองอย่างผิวเผินก็อาจเห็นได้ว่าไม่เป็นผลดีกับทั้งครูและนักเรียนเช่นกัน โดยเฉพาะผลเสียจะตกกับนักเรียนที่ต้องเสียเวลากับการประท้วงและไม่ได้รับการศึกษาอย่างที่ควรจะเป็น แต่แท้จริงแล้วการต้องไปโรงเรียนอย่างหวาดระแวงของทั้งครูและนักเรียนภายใต้ความไม่ปลอดภัยต่ออิสรภาพและชีวิตเช่นนี้ต่างหากที่ไม่เป็นประโยชน์กับผู้ใดเลย เพราะครูได้กลายเป็น “เครื่องจักรท่องหนังสือ” ส่วนนักเรียนก็เป็น “เครื่องจักรฟังหน้งสือ” ไปเสียแล้ว
         ด้วยเหตุนี้ครูและนักเรียนจึงรวมตัวกันประท้วงไม่เข้าเรียนภายใต้รัฐบาลทหาร เพราะขืนเรียนไปก็ไม่ได้ส่งผลให้ครูมีสวัสดิภาพในการสอนและนักเรียนก็ไม่ได้เรียนในสิ่งที่ควรเรียนแต่แรก “เปิดไปก็ไม่มีประโยชน์ ก็ปิดมันซะเลย” การประท้วงนี้เป็นดังเสียงสะท้อนในนามของประชาชนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐบาลชุดปัจจุบัน พร้อม ๆ กับเรียกร้องให้รัฐบาลทหารออกจากอำนาจโดยเร็วเพื่อให้ประเทศสามารถเดินไปข้างหน้าเป็นเส้นทางประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็เริ่มได้จากมือเรา

         อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใหญ่โตระดับเขย่าทั้งประเทศเสมอไป แต่สามารถเกิดขึ้นได้ในเรื่องเล็ก ๆ รอบตัว นั่นคือการตระหนักและความคิดริเริ่มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงของตัวครูเอง ซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะช่วยให้ครูมีกำลังใจที่จะลงมือทำทีละเล็กทีละน้อย และหากมองไปรอบตัว ก็อาจพบเพื่อนร่วมอุดมการณ์ที่มองเห็นปัญหาและพร้อมแก้ไปด้วยกัน ก็สามารถชักชวนกันมาลงมือทำ เริ่มให้การเปลี่ยนแปลงก่อตัวทีละนิดอย่างใจเย็น
         เมื่อเวลาผ่านไป ท่านก็จะพบว่า การเริ่มคิดเปลี่ยนแปลงของเราในวันนั้น มีผู้คนเห็นด้วยมากมายและพร้อมที่จะร่วมมือกับเราเต็มไปหมด และเมื่อการเปลี่ยนแปลงในเป็นรูปเป็นร่าง เราจะภูมิใจในตัวเองว่าเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเพื่อนครูและกลุ่มนักเรียนสืบต่อไป

แหล่งอ้างอิง
Al Jazeera. (2021, February 5). Myanmar teachers join protest as anger gathers pace against coup. https://www.aljazeera.com/news/2021/2/5/we-dont-want-this-military-coup-myanmar-teachers-join-protest

Clark, V. (2023, March 18). Teachers' strikes in England paused for talks. BBC News. https://www.bbc.com/news/education-64987854

BBC News ไทย. (2566, 1 กุมภาพันธ์). หยุุดงานประท้วง : ครูในอังกฤษและเวลส์กว่า 100,000 คน ผละงานขอค่าจ้างเพิ่ม. https://www.bbc.com/thai/international-64481486

PPTV HD 36. (2564, 6 กุมภาพันธ์). ในภาวะประชาธิปไตยถูกคุกคาม ครูเมียนมา-ครูฮ่องกง หนึ่งเรียกร้อง หนึ่งลิดรอน. https://www.pptvhd36.com/news/ต่างประเทศ/141626


TAG: #ความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน #พลังของครู #พลังครู #การพัฒนาตนเอง #สวัสดิภาพของครู #อุดมการณ์ของครู #คุณค่าของครู