Video

Review A-Z, Phonics Song

 4 years ago 2453

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Review A-Z & Phonics Song เด็ก ๆ จะได้ทบทวนตัวอักษรทั้ง 26 ตัวของภาษาอังกฤษ และรู้จักเสียงของตัวอักษรทั้งหมดผ่านเกมและเพลง พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound