Video

Letter and sound: Tt

 4 years ago 2114

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Tt อาจารย์ทั้ง สองท่านจะสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักตัวอักษรตัวที่ 20 นั่นคือ ตัว T เด็ก ๆ จะได้รู้ว่าตัว T ตัวใหญ่และเล็กเขียนอย่างไร ได้เพิ่มพูนความรู้กับคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ขึ้นต้นด้วย T หัดร้องเพลงเพลงตัว T ฟังนิทานเสียงอักษร รู้จักการผสมเสียงสร้างคำ และสนุกกับเกมมากมาย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound T