Video

การจัดการเรียนรู้แบบ BBL โรงเรียนวัดสวนแตง

 4 years ago 1716

ครูสุรีย์ สุคนธ์วารี ครูประจำชั้น ป. 1 โรงเรียนวัดสวนแตง จะพาไปชมขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ BBL หรือ Brain-Based Learning ในโรงเรียนขนาดกลาง ที่มีนักเรียน 30-40 คนต่อห้องเรียน ว่าจะมีวิธีดึงความสนใจของเด็กนักเรียนให้อยู่ในการเรียนการสอนตลอดทั้งชั่วโมงได้อย่างไร และมาดูกันว่าการจัดการเรียนรู้แบบ BBL สามารถช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีอย่างไร

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม #Dltv #Brain-Based Learning #การจัดการเรียนรู้แบบ Bbl #โรงเรียนวัดสวนแตง