Video

คำแนะนำในการประยุกต์ (15 นาที) ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน

 4 years ago 2629

โรงเรียนไทยจะสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้สิทธิ์และเสียงของตนเองอย่างเต็มที่ อย่างในรายการตอน "สิทธิ์และเสียงของนักเรียน" จากประเทศอังกฤษได้หรือไม่ รายการตอนนี้ จะพาไปร่วมวิเคราะห์ วิพากษ์รายการ และเรียนรู้ไปพร้อมกับ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัย และจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ประณาท เทียนศรี คุณครูสังคมศึกษา แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และน.ส.ปานวาด กอวัฒนา นิสิตฝึกสอน

ชมรายการตอน "สิทธิ์และเสียงของนักเรียน"
รับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ "คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (Uncut)"

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #สังคมศึกษา #หน้าที่พลเมือง #Citizenship #พลเมืองโลก