Video

ถอดรหัสกับการออกเสียง - KS1 English : Cracking the Code: Phonics

 4 years ago 2575

รายการนี้จะพาไปดูวิธีการสอนออกเสียง และการสะกดคำให้กับนักเรียนชั้นปฐมวัย ระดับเตรียมอนุบาล และระดับอนุบาล คุณครูโรงเรียนประถมบลูเกทส์ฟีลด์ ประเทศอังกฤษ จะมาเล่าให้ฟังว่า ที่โรงเรียนใช้ความรู้ ด้านการแจกลูก และการอ่านเสียงอักษร (Phonics) มาพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง และการอ่าน-เขียนของเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งช่วยประเมิน และแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ สำหรับการใช้เทคนิคนี้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ดร.โรห์นา สเตนธอร์ป จากสถาบันด้านการศึกษาการอ่านเขียน ประเทศอังกฤษ ยังมาร่วมเปิดเผยตัวอย่างผลการวิจัยของสถาบันการศึกษา เกี่ยวกับการแจกลูก และการอ่านอีกด้วย แต่วิธีนี้นำมาใช้ในโรงเรียนไทยได้จริงหรือไม่ ทำอย่างไร

ร่วมถามคำถามและหาคำตอบได้ใน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ถอดรหัสกับการออกเสียง

หรือรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ถอดรหัสกับการออกเสียง (Uncut)

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #การจัดการเรียนการสอน #สอนออกเสียง #สะกดคำ #ปฐมวัย #อ่านเสียงอักษร #Phonics