Video

สนุกสนานฝึกทักษะอ่านเขียน-ประถมฯต้น - Literacy and Enjoyment at KS1

 4 years ago 1883

ขณะที่สถิติการอ่านสูงขึ้น ประเทศอังกฤษกลับพบว่าความสนุกในการอ่านของเด็ก น้อยลงอย่างน่าตกใจ ศูนย์ส่งเสริมการรู้หนังสือระดับประถมศึกษา (CLPE) แห่งสหราชอาณาจักรจึงได้ริเริ่มโครงการ Power of Reading เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจในการอ่านให้เด็ก ๆ รายการตอนนี้ ตามไปดูว่าแคทเธอรีน จูล่า ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประถม เอ็ดมันด์ วอลเลอร์ ใช้กิจกรรมใดบ้างประกอบการสอนการอ่านเรื่อง บีกู และ Grace and Family เพื่อให้้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียน ไปพร้อม ๆ กัน

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สนุกสนานฝึกทักษะอ่านเขียน-ประถมฯต้น

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #การอ่าน #ส่งเสริมการอ่าน