Video

โครงการทำหนังสือสำหรับเด็ก

 4 years ago 1656

รายการตอนนี้ ตามไปไขความลับของคุณครูฟินแลนด์ ในการทำให้เด็ก ๆ ได้คะแนนอ่านออกเขียนได้ติดอันดับ 1 ของโลก วิธีของโรงเรียนสตอร์มเบิร์กในเฮลซิงกิไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการจัดกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ รักการอ่าน นักเรียนที่นี่จะได้ล้อมวงอ่านนิทาน เล่นเกมหาคำ เล่านิทานหุ่นมือ และที่สำคัญคือ ผลิตหนังสือดี ๆ สักเล่มด้วยตัวเอง

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน โครงการทำหนังสือสำหรับเด็ก

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #การอ่าน #รักการอ่าน #อ่านนิทาน #กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน #ส่งเสริมการอ่าน #หนังสือทำมือ