Video

เสริมทักษะเคลื่อนไหวให้เด็กเล็ก - Fundamental Movement Skills

 4 years ago 2278

ในรายการตอนนี้ ชารอน แบดเจอร์ ครูอนุบาลผู้กระตือรือร้นจะมาแบ่งปันเทคนิคการสอน “การเคลื่อนไหวพื้นฐาน” ให้กับครูที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ทักษะนี้ ไปดูกันว่าเธอจะมีวิธีดี ๆ อะไรในการผสมผสานการสอนการเคลื่อนไหวเข้ากับคาบเรียนและกิจวัตรประจำวันของเด็ก ๆ บ้าง

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน เสริมทักษะเคลื่อนไหวให้เด็กเล็ก

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #พลศึกษา #เทคนิคการสอน #การเคลื่อนไหวพื้นฐาน #ปฐมวัย