Video

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน เสริมทักษะเคลื่อนไหวให้เด็กเล็ก

 4 years ago 2180

“การเคลื่อนไหวพื้นฐาน” เป็นก้าวแรกของเด็กอนุบาลสู่การเป็นผู้มีสุขภาพและบุคลิกภาพดีในอนาคต รายการตอนนี้ รศ. สุทธนะ ติงศภัทิย์ ประธานสาขาวิชาการสอนพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูกรกัญจ์ รัศมีโสรัจจ์ ครูพลศึกษาจากโรงเรียนราชินี ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานให้กับเด็ก ๆ พร้อมสาธิตท่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญ และการจัดกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมาย

ชมรายการตอน เสริมทักษะเคลื่อนไหวให้เด็กเล็ก - Fundamental Movement Skills

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #พลศึกษา #เทคนิคการสอน #การเคลื่อนไหวพื้นฐาน #ปฐมวัย