Video

สอนเศษส่วนด้วยสัญลักษณ์ - Understanding Fractions

 4 years ago 1821

รายการตอนนี้ ไปชมวิธีการเตรียมการสอนของครูในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งที่ใช้ถ้วยพลาสติกสอนการบวก ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มและเศษส่วน การเตรียมบทเรียนด้วยกันเปิดโอกาสให้ครูใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูรุ่นพี่ ช่วยให้รอบคอบกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มักทำให้เด็กเข้าใจผิดมากขึ้น ลดช่องโหว่ในการสอนและเพิ่มความมั่นใจได้มากอีกด้วย

ดูจบแล้วฟังบทวิเคราะห์การสอนต่อได้ใน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สอนเศษส่วนด้วยสัญลักษณ์

กลุ่มสาระฯ: คณิตศาสตร์

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #คณิตศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #สอนเศษส่วน #เตรียมการสอน