Video

เรียนคณิตคิดจากสวน - Inspirations : Where Maths Grows on Trees

 4 years ago 2072

จากต้นกล้าเพียงไม่กี่ต้นสู่บทเรียนคณิตศาสตร์แสนมหัศจรรย์ รายการตอนนี้จะพาไปเที่ยวโมร็อกโกและไปดูกันว่าโรงเรียนเล็ก ๆ ในต่างจังหวัด ใช้ต้นมะกอกที่ปลูกไว้ในสวนหลังโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านโครงงานแบบบูรณาการได้อย่างไร
นักเรียนที่โรงเรียนซิดี บุสกรี ในโมร็อกโก ช่วยกันปลูกต้นมะกอก เก็บผล ไปเยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมันมะกอก และนำผลผลิตที่ได้ไปขาย แต่ระหว่างทางนั้น นักเรียนจะต้องคำนวณทั้งน้ำหนัก ปริมาตร เส้นรอบวง เทียบบัญญัติไตรยางค์ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการนำทรัพทยากรในท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ เชื่อมโยงบทเรียนกับการสร้างอาชีพและชีวิตจริงของนักเรียน

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน เรียนคณิตคิดจากสวน

กลุ่มสาระฯ: คณิตศาสตร์

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #คณิตศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #เทคนิคการสอน #การคำนวณ #โครงงานบูรณาการ #โครงงานคณิตศาสตร์ #project-based learning #การเรียนรู้ผ่านโครงาน #หลักสูตรท้องถิ่น #ทรัพยากรท้องถิ่น