Video

EDUCA Cafe Podcast: 5 มาตรการลดการรังแกในโรงเรียน

 2 years ago 1882

Bullying คุณครู ผู้ปกครองและคนรอบตัวเด็กต้องทำความเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การกลั่นแกล้งภายในโรงเรียนนั้นหมดไป  ผ่าน 5 ขั้นตอนสำคัญดังนี้ มีนโยบายที่ชัดเจน สร้างความตระหนักรู้ พัฒนาทักษะและฝึกฝนให้กับบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกคน จัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งรังแกที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยเหลือทุกฝ่ายในวงจรการกลั่นแกล้ง สร้างบรรยากาศปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตาม และมีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนให้ปลอดภัยได้


TAG: #EDUCAPodcast #EDUCACafePodcast #Bullying #Anti Bullying #การล้อแกล้งรังแก #Bullyลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน #Cyberbully