Video

ลาว ตอนที่ 2 (I am in ASEAN)

 4 years ago 1826

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ สปป.ลาว คือพานักแสดงและพิธีกรอย่างน้องรถเมล์ คนึงนิจ และคุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูภาษาไทยจากสุพรรณบุรี ไปเรียนรู้ภาษาลาวให้เข้าใจ ผ่านการท่องเที่ยวในสถานที่อันมีเสน่ห์จากผู้คน วัฒนธรรม และธรรมชาติอันสวยงามของเมืองหลวงพระบาง แต่ภารกิจยังไม่จบ คุณครูศรีอัมพร และรถเมล์ยังต้องเข้าเมืองหลวงเวียงจันทน์ ไปนัดพบกับ “ALUNA” นักร้องสาวชื่อดังของลาวถึงสตูดิโอเพลง บทเรียนนี้จึงเต็มไปด้วยการพูดคุยภาษาไทยและภาษาลาว คละเคล้าเสียงเพลงที่สนุกสนานออกรสชาติ

 


TAG: #Iaminasean #ลาว #รถเมล์คนึงนิจ #ภาษาไทย