Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.43: วิจัยนั้น...สำคัญจริง ๆ

 2 years ago 1119

การเรียนรู้ยุคนี้มีต้องปรับให้ทันยุค ทันสมัย การวิจัยในชั้นเรียนมีความสำคัญมากที่จะทำให้เราตามโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ จันทร์ปลุกโปรยขอนำเสนอการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ต่อ มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน วิจัยนั้น...สำคัญจริง ๆ
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การวิจัยในชั้นเรียน #งานวิจัยชั้นเรียน #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้