Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.44: SLC The Series# Day 1 มาเยี่ยมโรงเรียน SLC กันเถอะ

 2 years ago 939

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยแนวคิดเรื่อง SLC School as Learning Community โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นซีรีส์ จากการร่วมงานประชุมนานาชาติโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 การเยี่ยมโรงเรียน..open class เขาทำอะไรกัน พร้อมแชร์ประสบการณ์การเยี่ยมโรงเรียน และห้องเรียน SLC จะนำไปใช้กับบริบทประเทศไทยอย่างไร กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา วิทยากรคนไทยในเวทีนานาชาติของวันเปิดงาน และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ได้อะไรจากงานนี้ มีแนวคิดไหนที่นำมาใช้ในห้องเรียนไทยได้บ้าง ในตอน SLC The Series # Day 1 มาเยี่ยมโรงเรียน SLC กันเถอะ
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #SLC #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #School as Learning Community #SchoolAsLearningCommunity