Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.50: ออกแบบการเรียนรู้ เจริญสู่ชีวิต จริง ดี งาม

 2 years ago 879

ชีวิตที่จริง ดี งาม เป็นอย่างไร เราจะออกแบบการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร ให้เจริญสู่ความจริง ดี งาม จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเปิดเทอมกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน ออกแบบการเรียนรู้ เจริญสู่ชีวิต จริง ดี งาม
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #ออกแบบการจัดการเรียนรู้